Werkvorm Eigen Plan

1e Fase: Oriëntatie en deelnemersveld bepalen. (€ 75,-)

2e Fase: Draagvlak creëren. (€ 26,- per gesprek, exclusief reiskosten € 0,19 per km)

3e Fase: Ontwerpen (€ 195,-)

4e Fase: Faciliteren (€ 52,- per uur)

5e Fase: Uitvoeren en/of Evalueren (€ 52,- per uur)

Na elke fase worden afspraken kortgesloten en uitgeschreven in een plan. De opdrachtgever kan na elke fase bepalen op ‘Eigen-Kracht’* verder te gaan.

  • Eigen-Kracht is de onderliggende methodiek van de Eigen-Kracht Centrale die waarborgt dat na interventie van Kortsluiten & Doen de deelnemers op eigen kracht de ingezette koers kunnen voortzetten en er draagvlak is voor wat er samen is besloten.

Werkvorm Maatwerk

Kortsluiten & Doen kan als onafhankelijk coördinator programma’s ontwerpen en uitvoeren die passen binnen uw wensen voor diverse doelgroepen.

Ik kan dit doen als aanjager, spin in t web, organisator, procesbegeleider, loketfunctie, 1e aanspreekpunt, coördinator en/of generalist, naast de projectleider of degene die eindverantwoordelijk is, zodat ik het algemeen belang kan dienen.

Of je huurt me in om iets waar te maken; je kunt hierbij denken aan educatieve programma’s waar u met uw klas een bedrijf wilt bezoeken, workshops wilt doen en waarbij u bijvoorbeeld wel zelf de begeleiding doet.

Zo kan ik voor u alleen het draaiboek maken en/of kortsluiten met de diverse partijen en dat u zelf met deze partij(en) op een later tijdstip tot uitvoering overgaat.

Er is veel mogelijk, neemt u gerust contact op!

Communicatie

Ik kan Social Media kanalen voor u klaarzetten, een Prezi of PowerPoint maken en ook een website opmaken. Dit om mensen te informeren, zaken te verduidelijken en om mensen met elkaar in contact te brengen of houden.

Werkvorm Open space

Open Space is een methode die ervoor zorgt dat grotere groepen (van 10 tot 1000 personen) een gezamenlijke probleem- of doelstelling uitwerken. Een heldere vraagstelling die voor iedereen belangrijk is, en tijd en ruimte waarbinnen de deelnemers zichzelf kunnen organiseren zijn de belangrijkste ingrediënten van deze effectieve en plezierige werkvorm.

Wanneer is Open Space geschikt? Als jullie worstelen met een vraag of probleem waar veel belangen en meningen een rol bij spelen, en het belangrijk is dat er voor de gevonden oplossing draagvlak in de organisatie bestaat, en ook dat er tempo gemaakt wordt, dan kan Open Space een goede methode zijn om deze vraag aan te pakken.