Kortsluiten & Doen

Kortsluiten & Doen verbindt mensen, ideeën en/of verschillende belangen door de inzet van een onafhankelijk coördinator die toewerkt naar concrete afspraken waarbij duidelijk wordt wie, wat, waar en wanneer gaat doen.

Hoe we dat gaan doen stemmen we af: Kortsluiten & Doen!

Organisaties, particulieren en/of groepen mensen kunnen een onafhankelijk coördinator inhuren als zij waarde hechten aan een proces waarbij alle deelnemers evenveel regie krijgen. De verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Hiermee creëer je werkelijk draagvlak en betrokkenheid.

De meerwaarde: de onafhankelijk coördinator heeft geen belang bij een resultaat, hierdoor kunnen alle deelnemers veilig meedoen.

Let op: voorafgaand onderzoek is  niet nodig. Het wordt tijdens de 2e fase duidelijk of er behoefte is aan een uitkomst van de eerste vraag! Resultaat ten aanzien van uitvoering is hiermee van ondergeschikt belang.