Communicatie & Verbinden, Regie & Vertrouwen

slang rotsCommunicatie is verbinden, verbinden is communiceren. Als je een oplossing zoekt om de situatie te verbeteren, geeft dit plaatje helder weer dat het een niet zonder het ander gaat. Want de vrouw ziet de rots niet en de man ziet de slang niet. En als je voor jezelf kiest, kun je niet verbinden. Je kan enkel zelf het gewicht bepalen van wat je kan dragen.

Mijn werk is om helder te krijgen en transparant te maken wat de wensen, belangen, angsten, beperkingen, mogelijkheden, e.d. zijn om naar een gezamenlijke oplossing of plan te komen. Daarbij kijk ik ook wat er niet op dit plaatje te zien is. Dat is mijn kracht. Evenals het 10 stappen verder kunnen kijken.

Ik ben de intermediair die zaken aan elkaar kan knopen, los van eigen wensen, angsten, beperkingen en mogelijkheden. Want het is juist mijn werk dit onafhankelijk te doen. Problemen los je niet op met dezelfde manier als waarop ze zijn ontstaan [Einstein], maar op wat je wil bereiken.  De oorzaak is niet belangrijk voor de oplossing, wel voor de duurzaamheid. Dus in hoeverre wil je verbinden? Dit alles neem ik in mijn werk mee, waarbij ik als onafhankelijk coordinator wel kan loslaten, objectief kan blijven en helicopterview heb.  In tegenstelling tot een projectleider of opdrachtgever die resultaat moet halen en daar onbewust ook het eigenaarschap naar zich toe trekt. Daar kan ik in mijn rol op sturen, zodat het gewicht verdeeld wordt naar draagkracht!

Mijn opdrachtgever bepaalt het speelveld; de tijdsduur, in hoeverre zijn belang hierbij meetelt, wie er betrokken worden en wie uiteindelijk besluit over de oplossing of het plan. Ik noem dit het kunnen schakelen tussen projectmatig en procesmatig werken, waarbij ik het belangrijk vind dat al deze gegevens wel transparant gemaakt worden. Want verbinden gaat niet zonder open communicatie en transparantie.

Souffleur of regisseur

20190210 pit communicatieAfgelopen donderdag was ik bij een intervisiebijeenkomst van Platform Flevoland [weergave in 3 minuten]. Ik praktiseerde deze uitkomsten al in 2014 met mijn loketfunctie bij de Wij-landen en gaf hier toen al een lezing over.

Bij mijn rol als contactpersoon dorpsraden bij een overheidsinstantie waar ik hetzelfde deed, bleek de organisatie nog niet klaar te zijn voor deze rol en had ik ook niet de juiste positie. Marcel Kolder e.a geven in dit filmpje aan wat er nu nodig is. Hij denkt nog 15 jaar, ik denk dat we nu halverwege deze kanteling zijn.

Met mijn bedrijf Kortsluiten & Doen kan ik degene zijn die deze tijd overbrugt. Namelijk door als onafhankelijk coördinator de vertaler te zijn tussen de huidige bureaucratie/systeemwereld en participatie van inwoners/leefwereld.

Baan of opdracht gezocht.

th.jpgNa een time-out kom ik erachter dat ik naast mijn bedrijf heel graag in loondienst wil werken. Sinds begin september ben ik daarom met de coaching en expertise van het mobiliteitsbureau POSG op zoek naar mijn ware interesses, eigenschappen en competenties. Dat deze dicht bij mijn bedrijf liggen, is niet zo gek natuurlijk.

Toch kan het zo maar zijn dat ik over een jaar als woonbegeleider of iets heel anders werk. Ik heb namelijk ontdekt dat ik veel meer kan, ervaring in heb en weet, dan ik dacht.

Wat ik inmiddels al zeker weet, is dat ik mezelf via mijn bedrijf Kortsluiten & Doen nog steeds wil blijven inzetten voor processen en projecten i.h.k.v. leefbaarheid, inwonersparticipatie, de doe-democratie en andere maatschappelijke thema’s!

Dus zoek jij een organisator pur sang? Een dynamische en enthousiaste alleskunner? Een van de pioniers van Asset Based Community Development in Nederland? Of gewoon iemand die de boel even komt waarmaken? Hier ben ik!

 

ABCD-Popeldag ‘Wij maken MaGt’

knipsel logoWijZijnABCD, ooit een beginnend groepje uit de Masterclass Asset Based Community Development van Jim Diers, Cormac Russel, Joop Hofman en Birgit Oelkers, co-creëerde in 2018 de 3e Popeldag. Dit jaar in samenwerking met LSA-bewoners bij gast locatie Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam. Ik maak deel uit van dit groepje en zet o.a. mijn eigen assets in.

Dit jaar heb ik opnieuw i.s.m. Sander van Eijk de folder opgemaakt, de co-creatie met het toffe popelteam aangejaagd, puntjes op de i gezet, gaten gedicht en ervoor gezorgd dat we nu ook een logo hebben. Op de dag zelf ben ik de spin in ’t web, de facilitator en de vliegende keep. Ik verbind vooral wat er al is, maak dit zichtbaar en bespreekbaar. Hiermee vind en verbind ik de gaten die nog gevuld moeten worden. Hierdoor vullen mensen die dat willen en kunnen deze vanzelf in en waar dat niet gebeurt, zorg ik dat er gebeurt wat nodig is om het geheel toch waar te maken!

Een uitnodiging!

Heb je al vernomen dat op vrijdag 1 juni 2018 een 3e editie van de ABCD-Popeldag georganiseerd wordt in Schiedam? Zo niet, bij deze een uitnodiging voor mensen die meer willen weten van Asset Based Community Development!

Schiedam is niet voor iedereen een plek dichtbij huis, maar zeker de moeite waard en direct gelegen achter het station. Deze 3e editie werkt WijZijnABCD samen met de Buurtwerkplaats de Buren, LSA-bewoners en andere Popelaars. knipsel logo

Het thema is ‘Maak Magt’, want iedereen kan verhalen vertellen over de waarde van communities!

Via wijzijnabcd@gmail.nl kan je vragen stellen en hieronder vind je de link naar de digitale flyer. Zo is er voor (wijk)agenten een speciale workshop, is de lunch inbegrepen en lees je dat het weer een plezierige bijeenkomst van mensen met dezelfde missie zal zijn.

Deel deze uitnodiging naar je collega’s, buren, verre contacten, (wijk)agenten en ambtenaren met wie je samenwerkt, en iedereen die Magt wil maken met ABCD!

Koop je ticket via http://www.wijzijnabcd.nl, want er is maar beperkt plaats in de Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam.

mvg team Popeldag 2018

Link naar folder

 

Verander je houding, niet de opgave!

lenteIk wordt een beetje moedeloos en dat is best jammer op de eerste lentedag. Dus ik vertel hier wat ik eraan zou willen doen aan het gegeven dat ik zoveel instanties zie trekken met of zonder portomonnee om meer van inwoners terug te krijgen. Letterlijk en figuurlijk..
Zoveel goedbedoelde projecten worden er uit de grond gestampt. Aan de ander kant worden inwoners niet gehoord, zodra ze iets teruggeven aan de instanties. Het past niet in het project namelijk.. Ook lijkt niemand te weten wie de verantwoordelijkheid moet pakken over hoe dan wel.
Na de verkiezingen gaat de nieuwe raad en het nieuwe college de beestjes weer een andere naam geven, nieuwe projecten verzinnen die wel zullen slagen (hopen ze) en zijn ze oprecht in hun intentie een betere leefomgeving te creeeren voor (!) hun inwoners. Waar op hun beurt de inwoners vanaf de gecreeerde afstand, kijken of er gedaan wordt wat beloofd is…
Ergens gaat het daarbij mis in de communicatie en ontstaat er onbegrip. Het gaat niet meer om de bedoeling, er wordt niet gecommuniceerd wat er precies wordt gevraagd, de rol en verantwoordelijkheid van een ieder wordt niet transparant gemaakt, waardoor de belangen tegenstrijdig lijken. Er wordt argwanend naar elkaar gekeken en mediators worden ingeschakeld om weer nieuwe bijeenkomsten te creeeren om dit dan weer ‘samen’ uit de zoeken.
Het begint bij de vraag vanuit de inwoner, niet de vraag vanuit een project: Wat is de behoefte van de inwoner binnen het kader van de opdracht vanuit de instantie?
Ga nou gewoon doen. In het hier en nu. Verander je houding, niet de opgave!
Ik kan daarbij helpen. Als waarmaker, want alles is er al, je hoeft het alleen nog maar te verbinden. Ik ga met de instantie en de inwoner aan de slag om antwoord op deze vraag helder te krijgen en transparant te communiceren. Dit is namelijk de eerste stap van denken naar doen!

Innovatie – dromen – anders doen – experimenteren

Dankzij gesprekken met innovators, jobcoaches, recruiters en wat webinars, kom ik tot de ontdekking dat ik mezelf nog wat beter mag profileren. Ik heb daarom mijn site aangepast en gewerkt aan mijn ‘bedrijfsprofiel’. Er staan dus nieuwe teksten onder de kopjes in het menu.

Ik pak het hier even voor je samen: Mijn werk als waarmaker is het versimpelen van complexiteit en/of chaos, want vaak blijven groepen mensen en organisaties vergaderen, plannen, onderzoeken en vergeten zij gewoon te doen.

Je wil experimenteren, het anders doen, maar hebt geen idee hoe of waar te beginnen? Mooi! Dat is ook iets wat je samen mag doen. Samen met de mensen voor en met wie je het anders wil doen, zodat er meteen draagvlak ontstaat.

Je weet wel wat je wil bereiken? Samen gaan we telkens de volgende stap bepalen om daar te komen.FB_IMG_1520632647837

Met dat wat er is, zorg ik voor communicatie, verbinding en organisatie. Jij geeft transparantie en vertrouwen in het proces, en ik zet mijn lef en daadkracht in.

Meer weten, neem contact met mij op via de mail en we maken een afspraak voor een gesprek.

Alles begint met menselijk contact en een open gesprek.

 

De CultuurCaravaan

Mijn werk als projectsecretaris/aanjager/spin in ’t web van de CultuurCaravaan had afgelopen weekend zijn hoogtepunt.
88 Mensen hebben een prioritering aan gebracht in een 16-tal gebundelde en gestapelde ideeen. Een groot deel van de betrokkenen hadden een rol in de CultuurMarkt, IdeeenShow van CultuurBurgemeester Johan Kampman of tijdens de BeslisRonde o.l.v. @Joop Hofman (Rode Wouw).
Nu is het aan de Gemeente Hellendoorn om samen met de inwoners, ideeendragers, verenigingen, organisaties en alle andere betrokkenen aan de slag te gaan met de nieuwe CultuurVisie!
Ik weet ondertussen dat dit een groep heerlijke mensen is dat met elkaar mag blijven samenwerken en verder groeien in dit proces van Bestuurlijke Vernieuwing, waarvan een eerste aanzet is gegeven door provincie Overijssel.
Ontzettend veel succes en veel plezier!

27023322_1570597512994641_4115271125637799155_o

Participatie-taart

Vandaag vertelde ik een collega communicatie binnen de gemeente wat toch telkens maakt in een project of proces dat de organisatie ervan voorrang krijgt boven het faciliteren en verbindingen maken tussen mensen en wat er al is. Dat we toch binnen blijven i.p.v. naar buiten gaan. En dat het niet meer ‘anders’ kan of lukt. Mijn antwoord: Het proces/project is al van start is gegaan.

Een voorbeeld: Als consulent heb je vaak geen tijd meer om het netwerk in te schakelen, want je productie moet klaar en aan iedereen zorgvuldig verstuurd zijn. Namelijk voor de volgende bijeenkomst of verantwoording die al gepland staat. Met een betrokkene in gesprek gaan, die je nog niet eerder hebt gesproken, betekent dat je hele productie misschien wel opnieuw moet en je tijdsplannen aangepast moeten worden. Daar is geen ruimte meer voor, want afspraken zijn al gemaakt. De route is al bepaald.

Ik hoor een vriendin zeggen: ‘Je zet dingen op je website die mensen niet begrijpen, je slaat stapjes over die voor jou zo vanzelfsprekend zijn’. Nu ga ik mijn recept van de participatie-taart niet verklappen, wel deel ik hier het belangrijkste ingrediënt, namelijk draagvlak creëren. En dat doe je door met mensen samen de route te bepalen.

Het woord draagvlak creëren is voor veel mensen niet nieuw, maar als je een gedragen uitkomst van je project/proces wil, is het zaak dat je voor het starten van dit project/proces met dit ingrediënt aan de slag gaat. En dat wordt vaak vergeten. Men start het project/proces en gaat al doende aan de slag met het creëren van draagvlak. Je mikt alles door elkaar en het belangrijkste ingrediënt kan niet meer rijzen.. Je krijgt een platte taart zonder bodem.

Kortom, wil je dat dat inwoners, betrokkenen, collega’s samen ergens de schouders onderzetten? Investeer dan voordat je plannen ontwerpt en tijdsplannen maakt in het verbinden van die personen die de taart mogen (op)maken.

thVT6DZKHU

Ondertussen zijn bakbenodigdheden en natuurlijk een keuken waarin deze gebakken gaat worden erg handig. Want wat is de bedoeling, waar werken we naartoe, binnen welke grenzen. Willen we een taart met 8 of 12 stukken, mag het ertussen zitten of moet het voldoen aan precies een even getal? Mag het met chocolade, of moet het zonder suiker.

Ook een communicatieplan en huisstijl kunnen ondersteunen: ‘Toch leuk die taart die we gaan maken, moet je eens kijken in welke keuken we mogen samenwerken’. Maar let op: Wacht nog even met het plan van aanpak! Kijk eerst samen rond in de keuken en welke handige benodigdheden of ingrediënten de betrokkenen zelf meenemen: “Wat is er en wat kunnen we verbinden!”

Een spin in ’t web die de lijntjes verbindt of vastlegt, maakt ook dat de betrokkenen weten welk stuk van de taart zij mogen maken en/of mogen opeten. Verwachtingsmanagement is namelijk ook een belangrijk ingrediënt die het draagvlak laat rijzen. Ik kan je helpen en deze coördinator of procesregisseur zijn. Degene met daadkracht en lef die vooral doet!eerste stap is doen; praat met wat je hebtMeer weten? Maak gerust een afspraak, ik ben benieuwd welke taart je in gedachten hebt!