Beschikbaar en onafhankelijk

Financieel Onafhankelijk? 1 Ding dat de rijken anders doen dan de armen!

Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik weer beschikbaar ben voor opdrachten. Ik blijf mijn bedrijf uitvoeren naast mijn reguliere werk. Op dit moment ben ik vervangend gezinshuisouder.

Al doende heb ik ervaren dat mijn bedrijf beter tot zijn recht komt, als ik zelf in alle facetten onafhankelijk kan blijven. Zodra mijn leven afhankelijk wordt van Kortsluiten & Doen, ik met behaalde opdrachten mijn vaste lasten moet financieren; dan ben ik niet meer onafhankelijk. Dan ‘moet’ ik opdrachten aannemen en/of zodanig uitvoeren, waardoor ik in een rol van projectleider kom vast te zitten. En juist mijn onafhankelijkheid maakt dat ik mij onderscheidt.

Wil je gebruik maken van mijn beschikbaarheid en onafhankelijkheid, lees dan verder wat ik voor je zou kunnen betekenen. Je mag mij ook contacten voor een eerste vrijblijvende kennismaking.

Advertentie

Projectleider of programma-maker

Ik ben aan het solliciteren voor werk. En ik kom zulke mooie bedoelingen tegen, helaas vaak in het jasje die zo bekend voelt. Zo zag ik een vacature waar de ambitie om zowel voor de client als de werknemer de organisatie meer dan toekomstbestendig te maken. Zij vroegen in de vacature daarom om een projectleider, waar ik denk om enkel een procesondersteuner / programma-maker in te huren of aan te nemen, Want al met deze eerste stap, creëer je waar de besluitvorming en dus verantwoordelijkheid ligt:  Bij een projectleider of bij  jullie eigen mensen in de organisatie die het werk doen.

Ik zou graag die procesondersteuner zijn. Ik leg in deze blog uit, waarom ik daarvoor dan eerst een kopje koffie zou moeten komen doen in plaats van op sollicitatiegesprek.

Dat kopje koffie met de opdrachtgever is voor mij essentieel om mijn werk te kunnen doen. Want wat wordt er precies verwacht, wat is de bedoeling van de opdracht? Wat is precies het speelveld, waar moet er rekening mee gehouden worden, wat mag wel en wat mag niet. En wie mogen er meebeslissen? Daarna heb ik gesprekken met de betrokkenen die voortkomen van het ene en andere kopje koffie, waarbij ik helder maak wat de opdracht is vanuit de organisatie. Ik ben enkel het doorgeefluik van wat er allemaal al aanwezig is in de organisatie en maak dit overzichtelijk. Een soort van vertrouwenspersoon, zodat we het hart en de kracht van de organisatie gebruiken, herstellen en/of verbeteren.

Als deze eerste fase is afgerond, hebben we dus een projectopdracht en visie gemaakt die niet enkel aansluit op wat het management voor ogen heeft, maar waar de netwerkpartners, doelgroep en medewerkers dagelijks concreet mee te maken hebben en wat zij nodig hebben om de organisatie toekomstbestendig te maken. Ik maak van de huidige opdracht in fase 1 allereerst een gezamenlijke opdracht die meteen al concreet wordt gemaakt door de mensen die er mee werken en/of voor wie we het werk doen.  In fase 2 zullen de projectteams (die in fase 1 ontstaan zijn, i.p.v. aangewezen) verder de verantwoordelijkheid dragen om van deze opdracht een plan met de diverse businesscases te maken, die ze in fase 3 ook zelf gaan of laten uitvoeren. Ik ben enkel die initiator, kartrekker, aanjager en spin in t web tussen alle deeldisciplines en groepen mensen. Afhankelijk van de uitkomsten van het proces kan ik al na de 1e of 2e fase uitgespeeld zijn.

Door mijn interventies wordt snel duidelijk waar hiaten zitten die opgelost moeten worden, wordt zichtbaar waar het oude het nieuwe niet meer dient en blijft de verantwoordelijkheid bij de organisatie als geheel ipv bij degene die ervoor is aangesteld. Elke (deel)-fase sluit ik af met een rapportage en evaluatie en niet zonder wederhoor van het management (of toch die projectleider). Waarbij  elk moment bepaald kan worden wat er anders, meer of minder nodig is om naar de bedoeling toe te werken en in hoeverre de gevraagde resultaten bereikt zijn/worden.

Op mijn LinkedIn kun je zien dat ik met name betrokken ben bij jeugd en welzijn. Ik ben enorm begaan met het anders werken, het volgen van de nieuwe route zoals Anke Siegers deze vertaald en de bedoeling achter de Transitie. Ik zie het strategische niet als mijn rol, ik houdt daarom veelvuldig contact met de manager. Ik ben enkel gericht op de bedoeling van de opdracht. Met daadkracht, lef en inzicht op wat er nodig is om samen te bouwen aan en het implementeren van wat de betrokkenen belangrijk en nodig vinden, binnen de gegeven opdracht.

Ik heb veel ervaring in de taken die gevraagd worden van een projectleider; van signaleren, bijhouden administratie t/m ontwikkelen en beheren van uitkomsten in werkwijzen of anders. Ik ben creatief, ondernemend, pragmatisch en resultaatgericht. Ik ben een enthousiast, betrokken en verantwoordelijk persoon en bijt me graag vast in een opdracht.

De meerwaarde van het Corona-virus

verbindingenAls reactie op een bericht dat aanzet tot nadenken over dat het virus wellicht bewust ingezet is door machthebbers, geef ik mijn mening:

Wat er anders is, is dat deze ‘griep’; een longontsteking is die super besmettelijk is en waar de zwakkeren in onze samenleving die we met de huidige economie nog konden beschermen, tegen alle natuurwetten in.., aan dood gaan.

Jammer dat er wantrouwen is in dat deel van de wereld, dat ook nodig is, namelijk leiderschap en een ‘systeem’ waarop we met z’n allen durven/kunnen/mogen vertrouwen. Dat dit systeem anders moet, daar werken we al heel lang aan. Op macro-, meso- en microniveau. En dat macht of geldhebbers dingen in stand houden voor zichzelf… dat is geen nieuws. Daarom ook heel goed dat dit tegengewicht van mensen die vanuit hun hart en verbinding leven en dit doorgeven er is. En de mensen die zich hard maken voor ongezonde zaken voor ons als mens als tegengewicht tegen de technieken die nu levensreddend zijn… We hebben beide nodig, en zeker geen wantrouwen in elkaar. In Nederland hebben we daarom onze democratie; zie nu hoe belangrijk en goed deze werkt! (al kan ook dit beter ;-)) Wees er trots op en draag je eigen steentje bij om de wereld te blijven verbeteren, zodat we met z’n allen voor elkaar blijven zorgen.

Want dat we met elkaar in verbinding zijn, bewijst dit virus maar al te goed. Waar de sterke en zwakke schakels zitten, wat er werkelijk belangrijk is en wat prioriteit nodig heeft, etc. Als ieder voor zich hiervan leert, als ieder voor zich doet wat hij kan, als ieder voor zich blijft staan voor wat hij/zij belangrijk vindt; blijven we nog steeds de wereld mooier maken. Want er is geen goed of slecht; we zijn enkel wie we zijn en we kunnen enkel zorgen dat de volgende generatie het weer beter doet dan wij. Dat is waarom ik pleit voor goede zorg, gedegen onderwijs en veel natuur; waar het kind centraal staat; waar gekeken wordt naar mogelijkheden en kwaliteiten i.p.v. beperkingen; waar wordt gewerkt vanuit herstel en beter willen maken voor een wereld, samenleving/organisatie of mens-zijn vol vertrouwen!

Mijn inziens is daarvoor vooral ook open- en eerlijkheid voor nodig. Je eigen belang durven toegeven, laten zien waar je goed in bent en waar je een ander voor nodig hebt, en samen kijken naar wat de bedoeling is, zodat ieder vanuit zijn eigen context zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen! En omdat deze open- en eerlijkheid soms ook angst en wantrouwen kan veroorzaken; heb je soms een onafhankelijk coördinator nodig. 😉

Kip en ei

kip en eiZo, daar ben ik dan weer. Ik ben een tijdje weggeweest, wat begon met een time-out; een keuze voor rust en ruimte om te herontdekken wat ik wil en kan. Ik koos hierbij ook voor tijdelijkheid, omdat ik voor een bepaalde datum mezelf van inkomsten moest voorzien. En ook dat was natuurlijk een keuze, al lag deze meer aan mijn omstandigheden, dan aan wat ik nodig had. En zo heb ik mijn proces gestuurd naar wat het nu is. Of heb ik precies gedaan wat ik nodig had? Wat was er eerder de kip of het ei?

Een proces laat zich niet sturen, als de omstandigheden niet juist zijn. En omstandigheden creëer je door bepaalde keuzes te maken. Ik ben gescheiden, verhuisd en ben van werk veranderd. Voorafgaand aan deze periode heb ik dit bedrijf opgezet. Een heleboel keuzes in een, die elkaar hebben beïnvloed en hebben gezorgd dat ik deed wat ik nodig had/heb. Nu mijn ‘overleven’ weer plaats maakt voor leven, komt er ook weer ruimte voor mijn passie en dat is Kortsluiten&Doen. Ik werd vanochtend geïnspireerd door dit filmpje van Stefan Hertmans. Want ik denk dat iedereen bovenpersoonlijk kan denken, als degene daarvoor maar de mogelijkheid krijgt. Hiervoor is vertrouwen, gelijkwaardigheid, gedeelde informatie en tijd voor nodig. Dit weet ik als onafhankelijk coördinator te creëren als een opdrachtgever dit aan mij overlaat.

Ondertussen heb ik kennis en ervaring opgedaan, en krijg ik steeds meer woorden die belangrijk zijn om mezelf en mijn bedrijf te profileren. Want in de huidige maatschappij is dit een belangrijk gegeven om aan werk te komen en/of om te bepalen of je hoog- of laaggeschoold bent. En precies dit is waar de rebel in mij naar boven komt en ik me graag inzet voor kwetsbare doelgroepen.

Ook ik ben iemand die dat wat ik in mijn hoofd heb vooral tot uitvoering kan brengen i.p.v. in woorden weet uit te drukken. Al ben ik bijna HBO cum laude afgestudeerd. Bijna, omdat ik in mijn stage ‘fout’ ging omdat ik de hiërarchie niet begreep. Ha, die begrijp ik nog steeds niet! Want ik ben van mening dat als iedereen doet en zegt waar hij/zij gelukkig van wordt, alle kwaliteiten samenkomen en er een prachtige kleurrijke wereld ontstaat. Want we zijn niet zwart of wit (ja, tis bijna Sinterklaas, ik hou van thema’s) en al helemaal niet hoog- of laaggeschoold. We hebben allemaal kwaliteiten die nodig zijn om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij waarin we leven. We praten alleen niet vanuit dezelfde context en/of dezelfde taal.

Om elkaar te verstaan, moeten we elkaar vertrouwen. En vertrouwen begint bij gelijkwaardigheid en daar kom ik als onafhankelijk coördinator aan bod. Ik begrijp de taal en gedragingen van diverse mensen en instanties en zie daarin de diverse belangen die zorgen dat mensen verschillende waarheden uitdragen. Elkaar daardoor niet verstaan en/of niet vertrouwen. In het kader van de opdracht weet ik deze verschillen terug te brengen naar de bedoeling. Dat begint met een gesprek. Bij WijZijnABCD (Asset Based Community Development) noemen we dat een ‘learning conversation’. Tijdens deze gesprekken breng ik tegelijkertijd het speelveld in kaart. Dit heet ‘Asset Mapping’. Als alles in kaart is gebracht, het speelveld helder is, kunnen we omstandigheden gaan aanpassen. Dit is de 2e fase waarbij de betrokkenen prioriteit bepalen. Hier komt de eigen-kracht methodiek om de hoek. Want enkel door samen te besluiten, krijg je gedragen verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid ontbreekt vaak doordat de initiator (of iets of iemand anders) de projectleider of procesbegeleider betaald, waarmee deze het belang van de opdrachtgever ‘moet’ uitvoeren. Hiermee leg je ook meteen de verantwoordelijkheid bij deze medewerker of proceseigenaar. En daar steek ik als onafhankelijk coördinator een stokje voor. Ik wordt namelijk niet ingehuurd om een project of proces te (bege)leiden, maar om het belang van alle betrokkenen om te zetten naar een gedragen verantwoordelijkheid in het kader van de opdracht. Mijn rol is uitgespeeld zodra het proces stagneert of wat anders nodig heeft en dat kan al na een 1e fase. Ik draag enkel over wat mijn expertise heeft opgeleverd en wat bruikbaar is om te bepalen wat verder nodig is. Hiermee laat ik de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen en is de opdracht niet van mij of de initiator afhankelijk. Het proces wat hiermee wordt ingezet heeft de duur van de afgesproken tijdelijkheid en/of van wat er blijkbaar nodig is… 😉

Communicatie & Verbinden, Regie & Vertrouwen

slang rotsCommunicatie is verbinden, verbinden is communiceren. Als je een oplossing zoekt om de situatie te verbeteren, geeft dit plaatje helder weer dat het een niet zonder het ander gaat. Want de vrouw ziet de rots niet en de man ziet de slang niet. En als je voor jezelf kiest, kun je niet verbinden. Je kan enkel zelf het gewicht bepalen van wat je kan dragen.

Mijn werk is om helder te krijgen en transparant te maken wat de wensen, belangen, angsten, beperkingen, mogelijkheden, e.d. zijn om naar een gezamenlijke oplossing of plan te komen. Daarbij kijk ik ook wat er niet op dit plaatje te zien is. Dat is mijn kracht. Evenals het 10 stappen verder kunnen kijken.

Ik ben de intermediair die zaken aan elkaar kan knopen, los van eigen wensen, angsten, beperkingen en mogelijkheden. Want het is juist mijn werk dit onafhankelijk te doen. Problemen los je niet op met dezelfde manier als waarop ze zijn ontstaan [Einstein], maar op wat je wil bereiken.  De oorzaak is niet belangrijk voor de oplossing, wel voor de duurzaamheid. Dus in hoeverre wil je verbinden? Dit alles neem ik in mijn werk mee, waarbij ik als onafhankelijk coordinator wel kan loslaten, objectief kan blijven en helicopterview heb.  In tegenstelling tot een projectleider of opdrachtgever die resultaat moet halen en daar onbewust ook het eigenaarschap naar zich toe trekt. Daar kan ik in mijn rol op sturen, zodat het gewicht verdeeld wordt naar draagkracht!

Mijn opdrachtgever bepaalt het speelveld; de tijdsduur, in hoeverre zijn belang hierbij meetelt, wie er betrokken worden en wie uiteindelijk besluit over de oplossing of het plan. Ik noem dit het kunnen schakelen tussen projectmatig en procesmatig werken, waarbij ik het belangrijk vind dat al deze gegevens wel transparant gemaakt worden. Want verbinden gaat niet zonder open communicatie en transparantie.

Souffleur of regisseur

20190210 pit communicatieAfgelopen donderdag was ik bij een intervisiebijeenkomst van Platform Flevoland [weergave in 3 minuten]. Ik praktiseerde deze uitkomsten al in 2014 met mijn loketfunctie bij de Wij-landen en gaf hier toen al een lezing over.

Bij mijn rol als contactpersoon dorpsraden bij een overheidsinstantie waar ik hetzelfde deed, bleek de organisatie nog niet klaar te zijn voor deze rol en had ik ook niet de juiste positie. Marcel Kolder e.a geven in dit filmpje aan wat er nu nodig is. Hij denkt nog 15 jaar, ik denk dat we nu halverwege deze kanteling zijn.

Met mijn bedrijf Kortsluiten & Doen kan ik degene zijn die deze tijd overbrugt. Namelijk door als onafhankelijk coördinator de vertaler te zijn tussen de huidige bureaucratie/systeemwereld en participatie van inwoners/leefwereld.

ABCD-Popeldag ‘Wij maken MaGt’

knipsel logoWijZijnABCD, ooit een beginnend groepje uit de Masterclass Asset Based Community Development van Jim Diers, Cormac Russel, Joop Hofman en Birgit Oelkers, co-creëerde in 2018 de 3e Popeldag. Dit jaar in samenwerking met LSA-bewoners bij gast locatie Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam. Ik maak deel uit van dit groepje en zet o.a. mijn eigen assets in.

Dit jaar heb ik opnieuw i.s.m. Sander van Eijk de folder opgemaakt, de co-creatie met het toffe popelteam aangejaagd, puntjes op de i gezet, gaten gedicht en ervoor gezorgd dat we nu ook een logo hebben. Op de dag zelf ben ik de spin in ’t web, de facilitator en de vliegende keep. Ik verbind vooral wat er al is, maak dit zichtbaar en bespreekbaar. Hiermee vind en verbind ik de gaten die nog gevuld moeten worden. Hierdoor vullen mensen die dat willen en kunnen deze vanzelf in en waar dat niet gebeurt, zorg ik dat er gebeurt wat nodig is om het geheel toch waar te maken!

Een uitnodiging!

Heb je al vernomen dat op vrijdag 1 juni 2018 een 3e editie van de ABCD-Popeldag georganiseerd wordt in Schiedam? Zo niet, bij deze een uitnodiging voor mensen die meer willen weten van Asset Based Community Development!

Schiedam is niet voor iedereen een plek dichtbij huis, maar zeker de moeite waard en direct gelegen achter het station. Deze 3e editie werkt WijZijnABCD samen met de Buurtwerkplaats de Buren, LSA-bewoners en andere Popelaars. knipsel logo

Het thema is ‘Maak Magt’, want iedereen kan verhalen vertellen over de waarde van communities!

Via wijzijnabcd@gmail.nl kan je vragen stellen en hieronder vind je de link naar de digitale flyer. Zo is er voor (wijk)agenten een speciale workshop, is de lunch inbegrepen en lees je dat het weer een plezierige bijeenkomst van mensen met dezelfde missie zal zijn.

Deel deze uitnodiging naar je collega’s, buren, verre contacten, (wijk)agenten en ambtenaren met wie je samenwerkt, en iedereen die Magt wil maken met ABCD!

Koop je ticket via http://www.wijzijnabcd.nl, want er is maar beperkt plaats in de Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam.

mvg team Popeldag 2018

Link naar folder

 

Verander je houding, niet de opgave!

lenteIk wordt een beetje moedeloos en dat is best jammer op de eerste lentedag. Dus ik vertel hier wat ik eraan zou willen doen aan het gegeven dat ik zoveel instanties zie trekken met of zonder portomonnee om meer van inwoners terug te krijgen. Letterlijk en figuurlijk..
Zoveel goedbedoelde projecten worden er uit de grond gestampt. Aan de ander kant worden inwoners niet gehoord, zodra ze iets teruggeven aan de instanties. Het past niet in het project namelijk.. Ook lijkt niemand te weten wie de verantwoordelijkheid moet pakken over hoe dan wel.
Na de verkiezingen gaat de nieuwe raad en het nieuwe college de beestjes weer een andere naam geven, nieuwe projecten verzinnen die wel zullen slagen (hopen ze) en zijn ze oprecht in hun intentie een betere leefomgeving te creeeren voor (!) hun inwoners. Waar op hun beurt de inwoners vanaf de gecreeerde afstand, kijken of er gedaan wordt wat beloofd is…
Ergens gaat het daarbij mis in de communicatie en ontstaat er onbegrip. Het gaat niet meer om de bedoeling, er wordt niet gecommuniceerd wat er precies wordt gevraagd, de rol en verantwoordelijkheid van een ieder wordt niet transparant gemaakt, waardoor de belangen tegenstrijdig lijken. Er wordt argwanend naar elkaar gekeken en mediators worden ingeschakeld om weer nieuwe bijeenkomsten te creeeren om dit dan weer ‘samen’ uit de zoeken.
Het begint bij de vraag vanuit de inwoner, niet de vraag vanuit een project: Wat is de behoefte van de inwoner binnen het kader van de opdracht vanuit de instantie?
Ga nou gewoon doen. In het hier en nu. Verander je houding, niet de opgave!
Ik kan daarbij helpen. Als waarmaker, want alles is er al, je hoeft het alleen nog maar te verbinden. Ik ga met de instantie en de inwoner aan de slag om antwoord op deze vraag helder te krijgen en transparant te communiceren. Dit is namelijk de eerste stap van denken naar doen!

Innovatie – dromen – anders doen – experimenteren

Dankzij gesprekken met innovators, jobcoaches, recruiters en wat webinars, kom ik tot de ontdekking dat ik mezelf nog wat beter mag profileren. Ik heb daarom mijn site aangepast en gewerkt aan mijn ‘bedrijfsprofiel’. Er staan dus nieuwe teksten onder de kopjes in het menu.

Ik pak het hier even voor je samen: Mijn werk als waarmaker is het versimpelen van complexiteit en/of chaos, want vaak blijven groepen mensen en organisaties vergaderen, plannen, onderzoeken en vergeten zij gewoon te doen.

Je wil experimenteren, het anders doen, maar hebt geen idee hoe of waar te beginnen? Mooi! Dat is ook iets wat je samen mag doen. Samen met de mensen voor en met wie je het anders wil doen, zodat er meteen draagvlak ontstaat.

Je weet wel wat je wil bereiken? Samen gaan we telkens de volgende stap bepalen om daar te komen.FB_IMG_1520632647837

Met dat wat er is, zorg ik voor communicatie, verbinding en organisatie. Jij geeft transparantie en vertrouwen in het proces, en ik zet mijn lef en daadkracht in.

Meer weten, neem contact met mij op via de mail en we maken een afspraak voor een gesprek.

Alles begint met menselijk contact en een open gesprek.

 

De CultuurCaravaan

Mijn werk als projectsecretaris/aanjager/spin in ’t web van de CultuurCaravaan had afgelopen weekend zijn hoogtepunt.
88 Mensen hebben een prioritering aan gebracht in een 16-tal gebundelde en gestapelde ideeen. Een groot deel van de betrokkenen hadden een rol in de CultuurMarkt, IdeeenShow van CultuurBurgemeester Johan Kampman of tijdens de BeslisRonde o.l.v. @Joop Hofman (Rode Wouw).
Nu is het aan de Gemeente Hellendoorn om samen met de inwoners, ideeendragers, verenigingen, organisaties en alle andere betrokkenen aan de slag te gaan met de nieuwe CultuurVisie!
Ik weet ondertussen dat dit een groep heerlijke mensen is dat met elkaar mag blijven samenwerken en verder groeien in dit proces van Bestuurlijke Vernieuwing, waarvan een eerste aanzet is gegeven door provincie Overijssel.
Ontzettend veel succes en veel plezier!

27023322_1570597512994641_4115271125637799155_o

Participatie-taart

Vandaag vertelde ik een collega communicatie binnen de gemeente wat toch telkens maakt in een project of proces dat de organisatie ervan voorrang krijgt boven het faciliteren en verbindingen maken tussen mensen en wat er al is. Dat we toch binnen blijven i.p.v. naar buiten gaan. En dat het niet meer ‘anders’ kan of lukt. Mijn antwoord: Het proces/project is al van start is gegaan.

Een voorbeeld: Als consulent heb je vaak geen tijd meer om het netwerk in te schakelen, want je productie moet klaar en aan iedereen zorgvuldig verstuurd zijn. Namelijk voor de volgende bijeenkomst of verantwoording die al gepland staat. Met een betrokkene in gesprek gaan, die je nog niet eerder hebt gesproken, betekent dat je hele productie misschien wel opnieuw moet en je tijdsplannen aangepast moeten worden. Daar is geen ruimte meer voor, want afspraken zijn al gemaakt. De route is al bepaald.

Ik hoor een vriendin zeggen: ‘Je zet dingen op je website die mensen niet begrijpen, je slaat stapjes over die voor jou zo vanzelfsprekend zijn’. Nu ga ik mijn recept van de participatie-taart niet verklappen, wel deel ik hier het belangrijkste ingrediënt, namelijk draagvlak creëren. En dat doe je door met mensen samen de route te bepalen.

Het woord draagvlak creëren is voor veel mensen niet nieuw, maar als je een gedragen uitkomst van je project/proces wil, is het zaak dat je voor het starten van dit project/proces met dit ingrediënt aan de slag gaat. En dat wordt vaak vergeten. Men start het project/proces en gaat al doende aan de slag met het creëren van draagvlak. Je mikt alles door elkaar en het belangrijkste ingrediënt kan niet meer rijzen.. Je krijgt een platte taart zonder bodem.

Kortom, wil je dat dat inwoners, betrokkenen, collega’s samen ergens de schouders onderzetten? Investeer dan voordat je plannen ontwerpt en tijdsplannen maakt in het verbinden van die personen die de taart mogen (op)maken.

thVT6DZKHU

Ondertussen zijn bakbenodigdheden en natuurlijk een keuken waarin deze gebakken gaat worden erg handig. Want wat is de bedoeling, waar werken we naartoe, binnen welke grenzen. Willen we een taart met 8 of 12 stukken, mag het ertussen zitten of moet het voldoen aan precies een even getal? Mag het met chocolade, of moet het zonder suiker.

Ook een communicatieplan en huisstijl kunnen ondersteunen: ‘Toch leuk die taart die we gaan maken, moet je eens kijken in welke keuken we mogen samenwerken’. Maar let op: Wacht nog even met het plan van aanpak! Kijk eerst samen rond in de keuken en welke handige benodigdheden of ingrediënten de betrokkenen zelf meenemen: “Wat is er en wat kunnen we verbinden!”

Een spin in ’t web die de lijntjes verbindt of vastlegt, maakt ook dat de betrokkenen weten welk stuk van de taart zij mogen maken en/of mogen opeten. Verwachtingsmanagement is namelijk ook een belangrijk ingrediënt die het draagvlak laat rijzen. Ik kan je helpen en deze coördinator of procesregisseur zijn. Degene met daadkracht en lef die vooral doet!eerste stap is doen; praat met wat je hebtMeer weten? Maak gerust een afspraak, ik ben benieuwd welke taart je in gedachten hebt!

CultuurCaravaan ‘de aftrap’

Vanaf mei 2017 werk ik als projectsecretaris, spin in ’t web, organisator, aanjager en verbinder i.o.v. gemeente Hellendoorn i.s.m. projectleider Thijs van Heusden werkzaam voor de Provincie in het kader van Bestuurlijke Vernieuwing aan het project/proces van de CultuurCaravaan. Inwoners bepalen de cultuurvisie en de gemeenteraad bewaakt het proces. Hiertussen bewegen cultuurverbinders, het kernteam, ambtelijk team en het productieteam om dit unieke proces vorm en inhoud te geven.

Spiderman en dromen die uitkomen.

1459764_565497243518995_1287207370_nNog volop in vakantiemodus ging ik met mijn zoon naar de bioscoop in Hengelo ‘Spiderman homecoming’. Ik keek verder niet om me heen, want ik probeer steeds meer de aandacht bij één ding te houden, even thuiskomen zeg maar. Dat is best lastig als je als Spin in ’t web altijd en overal kansen, mogelijkheden en verbindingen ziet…

Na de film liep ik naar buiten en zag ik volop activiteit op het Beekplein. De nieuwe naam van een ooit braakliggend stukje grond van woningbouwcorporatie Welbions dat nu geadopteerd is door de eigenaar van discotheek de Nul. Deze ene zin verbergt heel veel mensenwerk en wensen die dromen zijn geworden en zijn uitgekomen.

Ik zag mijn eigen droom werkelijkheid geworden! En nu ben ik best trots dat ik door mijn rol van de verbindende schakel tussen de eerste vonkjes die alles in gang hebben gezet (ik kan hier nu een heleboel namen en instanties noemen) met de betrokkenen die bij deze eerste plannen nog niet betrokken waren, kan laten zien dat eigen kracht werkt!

IMG_20170809_234906Het begon met een wens van de burgemeester en met een droom van Martin Huiskes. Er volgde een initiatief van een wensplein waarbij zonder inbreng van geld en met veel vertrouwen en inzet van diverse ondernemers in de stad de eerste aanzet is gegeven om het eens anders te doen. Niet kijken naar wat mag, maar doen (!) wat kan. Dit brengt o.a. Pascal Huis in t Veld van discotheek de Nul nu nog steeds in praktijk… op eigen kracht.

Ik hoefde alleen maar een bijeenkomst te organiseren waarbij ik alle betrokkenen persoonlijk heb uitgenodigd en iedereen evenveel regie heb gegeven over het plan wat zij op dat moment samen gingen maken! Zie ook mijn presentatie over dit project/proces die ik mocht geven tijdens een lezing over de doe-democratie.

Wil je hierover meer weten of heb je een initiatief dat is vastgelopen, of wil je nu echt stappen maken i.p.v. blijven onderzoeken? Dan kom ik graag praten en ontdekken welke vonken er bij jou en andere betrokkenen zijn.

Alles is er al, je hoeft het alleen nog te verbinden

Achter dit kleine blog, zitten vele verhalen en inzet van heel veel mensen die vanuit hart en ziel hun werk doen, dromen waarmaken en verdergaan waar anderen stoppen!

 

Kwartier maken

Vertrouwen35521559852_df5434c22e_o

De Popeldag met collega ABCD’ers (Asset Based Community Development of in het geval van deze 2e editie Asset Based Community in Diepenheim) is weer geweest. Wat een energie, inspiratie en vanzelfsprekend vertrouwen in elkaar. In zowel de organisatie van deze dag door mensen met diverse assets die letterlijk en figuurlijk samenkomen op één dag. Als ook de deelnemers uit alle hoeken van Nederland en de inwoners van Diepenheim gingen in elkaar op, over, onder, naast en samen. Op de facebookpagina/wijzijnabcd vind je een impressie of kijk op Flickr van de dagvoorzitter Joop Hofman.

Spin in ’t web

Momenteel heb ik weinig tijd om deze website verder te bouwen en te laten zien waar ik je mee van dienst kan zijn. Ik ben namelijk bezig met een zeer interessante en veelbewogen opdracht. In deze opdracht kan ik al mijn assets kwijt en bovenal mijn passie inzetten om verbindingen te leggen. Verbindingen tussen dat wat er is, dat wat er ontstaat en daar waar men naartoe wil. Of dat nou is door een vergadering om te zetten in een werksessie, het ontwerpen van een spel of op andere wijze kwartier te maken. Ik vind de term ‘spin in ’t web’ de beste omschrijving van mijn rol, maar dekt dit de lading? Juist dit project leert mij hoe bepalend woord en toon kunnen zijn. Daar waar het vertrouwen geen vanzelfsprekendheid is, speelt communicatie een grote rol.

Onafhankelijk communiceren

35559872461_45a16ca603_oEn communicatie is meer dan woord en toon. Communicatie is onderzoeken, monitoren, signaleren, creëren, coördineren, netwerken, afstemmen, verbinden, uitvoeren en iedereen van dezelfde uniforme informatie voorzien. En vooral het persoonlijke gesprek aangaan. Als onafhankelijk spin in ’t web is mijn neutraliteit hierbij van grote meerwaarde. Omdat er een vanzelfsprekend vertrouwen is bij iemand zonder belang en met de duidelijke opdracht de diversiteit aan belangen, ideeën, wensen en dromen samen te brengen!

Wilt u meer weten?  Ik kom graag een kopje koffie of thee doen. En dan verbinden, netwerken, .. praten we samen!

 

Popelen

Met mijn collega ABCD’ers organiseren wij een 2e popeldag om de principes van Asset Based Community Development uit te dragen en andere community-builders, beleidsmedewerkers en alle anderen te besmetten met dit feestelijke virus.

Lees hier de aankondiging voor ‘Het geheim van Diepenheim’, dat op vrijdag 30 juni zal plaatsvinden.Vooraankondiging_ABCD-Popeldag-2017.png

Inspiratie

Soms is een klein beetje inspiratie genoeg om tot actie over te gaan. Maar je moet wel tijd en zin hebben om de boel te regelen. Of bedenken hoe je nou van onder naar boven komt. Nou, laat ik dat nu voor u willen doen.

Als onafhankelijk coördinator kan ik voor u een wijkbijeenkomst faciliteren waarbij u samen besluit wat er met het speelterrein moet gebeuren. Ook kan ik een sessie voorbereiden waarin uw team gaat bedenken wat ze samen willen bereiken.

Maar ook voor een draaiboek voor een spectaculair kinderfeestje of een excursie voor uw klas naar een interessant bedrijf, draai ik mijn hand niet om.

Ik kan Social Media kanalen voor u klaarzetten, een Prezi of PowerPoint maken en ook een website opmaken.

Meer informatie vindt u in het menu werkvormen & producten.

Communicatie aan de voorkant

De communicatie aan de voorkant zoals we dat gewend zijn, is niet hetzelfde als wat er nu nodig blijkt. We willen verbinden en dus is zenden niet meer de oplossing. Maar hoe creëer je nu dialoog zonder dat je zendt? Daarvoor is volgens mij een onafhankelijk regisseur nodig.

Onafhankelijk regisseur?

Iemand die niet namens een organisatie werkt en komt vragen of er aan de ‘andere kant’ wel belang is bij een gesprek. Want daar begint het al, wie heeft de regie? Je kunt ideeën, burgerinitiatief of participatie niet afdwingen.

Vaak is het er al en is het zaak om daarop in te spelen. Daarvoor kan je binnen je organisatie prima mensen vinden. Weet dan wel dat het even tijd kost voordat er resultaat geboekt wordt en dat het niet meteen zichtbaar is. Want investeren in relaties kost tijd en vooral vertrouwen! Een onafhankelijk regisseur heeft dit al in zijn basishouding, waardoor het minder tijd kost. Handig voor projecten/processen die zijn vastgelopen en/of op korte termijn wat zouden moeten opleveren.

Meer weten? Neem contact met mij op voor een kopje koffie.

Kortsluiten & Doen

Kortsluiten & Doen verbindt mensen, ideeën en/of verschillende belangen door de inzet van een onafhankelijk coördinator die toewerkt naar concrete afspraken waarbij duidelijk wordt wie, wat, waar en wanneer gaat doen.

Hoe we dat gaan doen stemmen we af: Kortsluiten & Doen!

Organisaties, particulieren en/of groepen mensen kunnen een onafhankelijk coördinator inhuren als zij waarde hechten aan een proces waarbij alle deelnemers evenveel regie krijgen. De verantwoordelijkheid wordt gedeeld. Hiermee creëer je werkelijk draagvlak en betrokkenheid.

De meerwaarde: de onafhankelijk coördinator heeft geen belang bij een resultaat, hierdoor kunnen alle deelnemers veilig meedoen.

Let op: voorafgaand onderzoek is  niet nodig. Het wordt tijdens de 2e fase duidelijk of er behoefte is aan een uitkomst van de eerste vraag! Resultaat ten aanzien van uitvoering is hiermee van ondergeschikt belang.