Kip en ei

kip en eiZo, daar ben ik dan weer. Ik ben een tijdje weggeweest, wat begon met een time-out; een keuze voor rust en ruimte om te herontdekken wat ik wil en kan. Ik koos hierbij ook voor tijdelijkheid, omdat ik voor een bepaalde datum mezelf van inkomsten moest voorzien. En ook dat was natuurlijk een keuze, al lag deze meer aan mijn omstandigheden, dan aan wat ik nodig had. En zo heb ik mijn proces gestuurd naar wat het nu is. Of heb ik precies gedaan wat ik nodig had? Wat was er eerder de kip of het ei?

Een proces laat zich niet sturen, als de omstandigheden niet juist zijn. En omstandigheden creëer je door bepaalde keuzes te maken. Ik ben gescheiden, verhuisd en ben van werk veranderd. Voorafgaand aan deze periode heb ik dit bedrijf opgezet. Een heleboel keuzes in een, die elkaar hebben beïnvloed en hebben gezorgd dat ik deed wat ik nodig had/heb. Nu mijn ‘overleven’ weer plaats maakt voor leven, komt er ook weer ruimte voor mijn passie en dat is Kortsluiten&Doen. Ik werd vanochtend geïnspireerd door dit filmpje van Stefan Hertmans. Want ik denk dat iedereen bovenpersoonlijk kan denken, als degene daarvoor maar de mogelijkheid krijgt. Hiervoor is vertrouwen, gelijkwaardigheid, gedeelde informatie en tijd voor nodig. Dit weet ik als onafhankelijk coördinator te creëren als een opdrachtgever dit aan mij overlaat.

Ondertussen heb ik kennis en ervaring opgedaan, en krijg ik steeds meer woorden die belangrijk zijn om mezelf en mijn bedrijf te profileren. Want in de huidige maatschappij is dit een belangrijk gegeven om aan werk te komen en/of om te bepalen of je hoog- of laaggeschoold bent. En precies dit is waar de rebel in mij naar boven komt en ik me graag inzet voor kwetsbare doelgroepen.

Ook ik ben iemand die dat wat ik in mijn hoofd heb vooral tot uitvoering kan brengen i.p.v. in woorden weet uit te drukken. Al ben ik bijna HBO cum laude afgestudeerd. Bijna, omdat ik in mijn stage ‘fout’ ging omdat ik de hiërarchie niet begreep. Ha, die begrijp ik nog steeds niet! Want ik ben van mening dat als iedereen doet en zegt waar hij/zij gelukkig van wordt, alle kwaliteiten samenkomen en er een prachtige kleurrijke wereld ontstaat. Want we zijn niet zwart of wit (ja, tis bijna Sinterklaas, ik hou van thema’s) en al helemaal niet hoog- of laaggeschoold. We hebben allemaal kwaliteiten die nodig zijn om samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij waarin we leven. We praten alleen niet vanuit dezelfde context en/of dezelfde taal.

Om elkaar te verstaan, moeten we elkaar vertrouwen. En vertrouwen begint bij gelijkwaardigheid en daar kom ik als onafhankelijk coördinator aan bod. Ik begrijp de taal en gedragingen van diverse mensen en instanties en zie daarin de diverse belangen die zorgen dat mensen verschillende waarheden uitdragen. Elkaar daardoor niet verstaan en/of niet vertrouwen. In het kader van de opdracht weet ik deze verschillen terug te brengen naar de bedoeling. Dat begint met een gesprek. Bij WijZijnABCD (Asset Based Community Development) noemen we dat een ‘learning conversation’. Tijdens deze gesprekken breng ik tegelijkertijd het speelveld in kaart. Dit heet ‘Asset Mapping’. Als alles in kaart is gebracht, het speelveld helder is, kunnen we omstandigheden gaan aanpassen. Dit is de 2e fase waarbij de betrokkenen prioriteit bepalen. Hier komt de eigen-kracht methodiek om de hoek. Want enkel door samen te besluiten, krijg je gedragen verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid ontbreekt vaak doordat de initiator (of iets of iemand anders) de projectleider of procesbegeleider betaald, waarmee deze het belang van de opdrachtgever ‘moet’ uitvoeren. Hiermee leg je ook meteen de verantwoordelijkheid bij deze medewerker of proceseigenaar. En daar steek ik als onafhankelijk coördinator een stokje voor. Ik wordt namelijk niet ingehuurd om een project of proces te (bege)leiden, maar om het belang van alle betrokkenen om te zetten naar een gedragen verantwoordelijkheid in het kader van de opdracht. Mijn rol is uitgespeeld zodra het proces stagneert of wat anders nodig heeft en dat kan al na een 1e fase. Ik draag enkel over wat mijn expertise heeft opgeleverd en wat bruikbaar is om te bepalen wat verder nodig is. Hiermee laat ik de verantwoordelijkheid bij de betrokkenen en is de opdracht niet van mij of de initiator afhankelijk. Het proces wat hiermee wordt ingezet heeft de duur van de afgesproken tijdelijkheid en/of van wat er blijkbaar nodig is… 😉

Communicatie & Verbinden, Regie & Vertrouwen

slang rotsCommunicatie is verbinden, verbinden is communiceren. Als je een oplossing zoekt om de situatie te verbeteren, geeft dit plaatje helder weer dat het een niet zonder het ander gaat. Want de vrouw ziet de rots niet en de man ziet de slang niet. En als je voor jezelf kiest, kun je niet verbinden. Je kan enkel zelf het gewicht bepalen van wat je kan dragen.

Mijn werk is om helder te krijgen en transparant te maken wat de wensen, belangen, angsten, beperkingen, mogelijkheden, e.d. zijn om naar een gezamenlijke oplossing of plan te komen. Daarbij kijk ik ook wat er niet op dit plaatje te zien is. Dat is mijn kracht. Evenals het 10 stappen verder kunnen kijken.

Ik ben de intermediair die zaken aan elkaar kan knopen, los van eigen wensen, angsten, beperkingen en mogelijkheden. Want het is juist mijn werk dit onafhankelijk te doen. Problemen los je niet op met dezelfde manier als waarop ze zijn ontstaan [Einstein], maar op wat je wil bereiken.  De oorzaak is niet belangrijk voor de oplossing, wel voor de duurzaamheid. Dus in hoeverre wil je verbinden? Dit alles neem ik in mijn werk mee, waarbij ik als onafhankelijk coordinator wel kan loslaten, objectief kan blijven en helicopterview heb.  In tegenstelling tot een projectleider of opdrachtgever die resultaat moet halen en daar onbewust ook het eigenaarschap naar zich toe trekt. Daar kan ik in mijn rol op sturen, zodat het gewicht verdeeld wordt naar draagkracht!

Mijn opdrachtgever bepaalt het speelveld; de tijdsduur, in hoeverre zijn belang hierbij meetelt, wie er betrokken worden en wie uiteindelijk besluit over de oplossing of het plan. Ik noem dit het kunnen schakelen tussen projectmatig en procesmatig werken, waarbij ik het belangrijk vind dat al deze gegevens wel transparant gemaakt worden. Want verbinden gaat niet zonder open communicatie en transparantie.

Souffleur of regisseur

20190210 pit communicatieAfgelopen donderdag was ik bij een intervisiebijeenkomst van Platform Flevoland [weergave in 3 minuten]. Ik praktiseerde deze uitkomsten al in 2014 met mijn loketfunctie bij de Wij-landen en gaf hier toen al een lezing over.

Bij mijn rol als contactpersoon dorpsraden bij een overheidsinstantie waar ik hetzelfde deed, bleek de organisatie nog niet klaar te zijn voor deze rol en had ik ook niet de juiste positie. Marcel Kolder e.a geven in dit filmpje aan wat er nu nodig is. Hij denkt nog 15 jaar, ik denk dat we nu halverwege deze kanteling zijn.

Met mijn bedrijf Kortsluiten & Doen kan ik degene zijn die deze tijd overbrugt. Namelijk door als onafhankelijk coördinator de vertaler te zijn tussen de huidige bureaucratie/systeemwereld en participatie van inwoners/leefwereld.

Baan of opdracht gezocht.

th.jpgNa een time-out kom ik erachter dat ik naast mijn bedrijf heel graag in loondienst wil werken. Sinds begin september ben ik daarom met de coaching en expertise van het mobiliteitsbureau POSG op zoek naar mijn ware interesses, eigenschappen en competenties. Dat deze dicht bij mijn bedrijf liggen, is niet zo gek natuurlijk.

Toch kan het zo maar zijn dat ik over een jaar als woonbegeleider of iets heel anders werk. Ik heb namelijk ontdekt dat ik veel meer kan, ervaring in heb en weet, dan ik dacht.

Wat ik inmiddels al zeker weet, is dat ik mezelf via mijn bedrijf Kortsluiten & Doen nog steeds wil blijven inzetten voor processen en projecten i.h.k.v. leefbaarheid, inwonersparticipatie, de doe-democratie en andere maatschappelijke thema’s!

Dus zoek jij een organisator pur sang? Een dynamische en enthousiaste alleskunner? Een van de pioniers van Asset Based Community Development in Nederland? Of gewoon iemand die de boel even komt waarmaken? Hier ben ik!

 

ABCD-Popeldag ‘Wij maken MaGt’

knipsel logoWijZijnABCD, ooit een beginnend groepje uit de Masterclass Asset Based Community Development van Jim Diers, Cormac Russel, Joop Hofman en Birgit Oelkers, co-creëerde in 2018 de 3e Popeldag. Dit jaar in samenwerking met LSA-bewoners bij gast locatie Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam. Ik maak deel uit van dit groepje en zet o.a. mijn eigen assets in.

Dit jaar heb ik opnieuw i.s.m. Sander van Eijk de folder opgemaakt, de co-creatie met het toffe popelteam aangejaagd, puntjes op de i gezet, gaten gedicht en ervoor gezorgd dat we nu ook een logo hebben. Op de dag zelf ben ik de spin in ’t web, de facilitator en de vliegende keep. Ik verbind vooral wat er al is, maak dit zichtbaar en bespreekbaar. Hiermee vind en verbind ik de gaten die nog gevuld moeten worden. Hierdoor vullen mensen die dat willen en kunnen deze vanzelf in en waar dat niet gebeurt, zorg ik dat er gebeurt wat nodig is om het geheel toch waar te maken!

Een uitnodiging!

Heb je al vernomen dat op vrijdag 1 juni 2018 een 3e editie van de ABCD-Popeldag georganiseerd wordt in Schiedam? Zo niet, bij deze een uitnodiging voor mensen die meer willen weten van Asset Based Community Development!

Schiedam is niet voor iedereen een plek dichtbij huis, maar zeker de moeite waard en direct gelegen achter het station. Deze 3e editie werkt WijZijnABCD samen met de Buurtwerkplaats de Buren, LSA-bewoners en andere Popelaars. knipsel logo

Het thema is ‘Maak Magt’, want iedereen kan verhalen vertellen over de waarde van communities!

Via wijzijnabcd@gmail.nl kan je vragen stellen en hieronder vind je de link naar de digitale flyer. Zo is er voor (wijk)agenten een speciale workshop, is de lunch inbegrepen en lees je dat het weer een plezierige bijeenkomst van mensen met dezelfde missie zal zijn.

Deel deze uitnodiging naar je collega’s, buren, verre contacten, (wijk)agenten en ambtenaren met wie je samenwerkt, en iedereen die Magt wil maken met ABCD!

Koop je ticket via http://www.wijzijnabcd.nl, want er is maar beperkt plaats in de Buurtwerkplaats de Buren in Schiedam.

mvg team Popeldag 2018

Link naar folder

 

Verander je houding, niet de opgave!

lenteIk wordt een beetje moedeloos en dat is best jammer op de eerste lentedag. Dus ik vertel hier wat ik eraan zou willen doen aan het gegeven dat ik zoveel instanties zie trekken met of zonder portomonnee om meer van inwoners terug te krijgen. Letterlijk en figuurlijk..
Zoveel goedbedoelde projecten worden er uit de grond gestampt. Aan de ander kant worden inwoners niet gehoord, zodra ze iets teruggeven aan de instanties. Het past niet in het project namelijk.. Ook lijkt niemand te weten wie de verantwoordelijkheid moet pakken over hoe dan wel.
Na de verkiezingen gaat de nieuwe raad en het nieuwe college de beestjes weer een andere naam geven, nieuwe projecten verzinnen die wel zullen slagen (hopen ze) en zijn ze oprecht in hun intentie een betere leefomgeving te creeeren voor (!) hun inwoners. Waar op hun beurt de inwoners vanaf de gecreeerde afstand, kijken of er gedaan wordt wat beloofd is…
Ergens gaat het daarbij mis in de communicatie en ontstaat er onbegrip. Het gaat niet meer om de bedoeling, er wordt niet gecommuniceerd wat er precies wordt gevraagd, de rol en verantwoordelijkheid van een ieder wordt niet transparant gemaakt, waardoor de belangen tegenstrijdig lijken. Er wordt argwanend naar elkaar gekeken en mediators worden ingeschakeld om weer nieuwe bijeenkomsten te creeeren om dit dan weer ‘samen’ uit de zoeken.
Het begint bij de vraag vanuit de inwoner, niet de vraag vanuit een project: Wat is de behoefte van de inwoner binnen het kader van de opdracht vanuit de instantie?
Ga nou gewoon doen. In het hier en nu. Verander je houding, niet de opgave!
Ik kan daarbij helpen. Als waarmaker, want alles is er al, je hoeft het alleen nog maar te verbinden. Ik ga met de instantie en de inwoner aan de slag om antwoord op deze vraag helder te krijgen en transparant te communiceren. Dit is namelijk de eerste stap van denken naar doen!

Innovatie – dromen – anders doen – experimenteren

Dankzij gesprekken met innovators, jobcoaches, recruiters en wat webinars, kom ik tot de ontdekking dat ik mezelf nog wat beter mag profileren. Ik heb daarom mijn site aangepast en gewerkt aan mijn ‘bedrijfsprofiel’. Er staan dus nieuwe teksten onder de kopjes in het menu.

Ik pak het hier even voor je samen: Mijn werk als waarmaker is het versimpelen van complexiteit en/of chaos, want vaak blijven groepen mensen en organisaties vergaderen, plannen, onderzoeken en vergeten zij gewoon te doen.

Je wil experimenteren, het anders doen, maar hebt geen idee hoe of waar te beginnen? Mooi! Dat is ook iets wat je samen mag doen. Samen met de mensen voor en met wie je het anders wil doen, zodat er meteen draagvlak ontstaat.

Je weet wel wat je wil bereiken? Samen gaan we telkens de volgende stap bepalen om daar te komen.FB_IMG_1520632647837

Met dat wat er is, zorg ik voor communicatie, verbinding en organisatie. Jij geeft transparantie en vertrouwen in het proces, en ik zet mijn lef en daadkracht in.

Meer weten, neem contact met mij op via de mail en we maken een afspraak voor een gesprek.

Alles begint met menselijk contact en een open gesprek.

 

De CultuurCaravaan

Mijn werk als projectsecretaris/aanjager/spin in ’t web van de CultuurCaravaan had afgelopen weekend zijn hoogtepunt.
88 Mensen hebben een prioritering aan gebracht in een 16-tal gebundelde en gestapelde ideeen. Een groot deel van de betrokkenen hadden een rol in de CultuurMarkt, IdeeenShow van CultuurBurgemeester Johan Kampman of tijdens de BeslisRonde o.l.v. @Joop Hofman (Rode Wouw).
Nu is het aan de Gemeente Hellendoorn om samen met de inwoners, ideeendragers, verenigingen, organisaties en alle andere betrokkenen aan de slag te gaan met de nieuwe CultuurVisie!
Ik weet ondertussen dat dit een groep heerlijke mensen is dat met elkaar mag blijven samenwerken en verder groeien in dit proces van Bestuurlijke Vernieuwing, waarvan een eerste aanzet is gegeven door provincie Overijssel.
Ontzettend veel succes en veel plezier!

27023322_1570597512994641_4115271125637799155_o